Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte tussen Be4Fashion.be en de klant. De overeenkomst treedt in werking van zodra wij uw bestelling hebben bevestigd. De verkoopovereenkomst treedt in werking van zodra wij uw bestelling aanvaarden door de goederen te leveren of u in kennis te stellen van de levering.
Door te klikken op de button "bestelling bevestigen" worden de artikelen uit uw winkelmand besteld. U ontvangt direct een bevestiging van deze bestelling via een geautomatiseerde e-mail. Met deze bevestiging via e-mail is de verkoopovereenkomst een feit.

 

 

2. Prijs en betaling

De prijzen die vermeld worden op de website zijn in Euro en inclusief BTW. De prijzen van de producten bevatten niet de transportkosten. Bestellingen worden gratis geleverd met een transportfirma vanaf een aankoopbedrag van 75 Euro (inclusief BTW). Bij bestelling met een waarde van minder dan 75 Euro (inclusief BTW), wordt een bijkomende toeslag voor transport aangerekend van min 5 Euro. Be4Fashion.be wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de adviesprijs die als vergelijkingsbasis vermeld staat naast de verkoopprijs van be4Fashion.be. Deze adviesprijs wordt door de leverancier aan be4Fashion.be meegedeeld als zijnde de winkelprijs die geldt in de kleinhandel op het ogenblik van de verkoop.
De producten blijven de eigendom van de Leverancier tot op het ogenblik dat ze integraal betaald worden door de klant. De aankopen kunnen online betaald worden of via een overschrijving. De bankrekening van de klant wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop en de betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de klant haar akkoord gegeven aan Be4Fashion.be. Het ingeven van confidentiële betalingsgegevens op de website van Be4Fashion is uiterst beveiligd. Be4Fashion heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van haar klanten.

 

 

3. Levering

De bestellingen worden geleverd op het leveringsadres zoals het door de klant opgegeven wordt tijdens het bestelproces. De bestellingen kunnen alleen geleverd worden op adressen die gelegen zijn in België. Elke levering wordt aangekondigd via email waarin de klant gevraagd wordt om zijn factuur te raadplegen op de website van Be4Fashion. Op de factuur worden ook de transportkosten en de BTW vermeld.
Uw beschikbare artikelen worden u thuis of op het adres van uw keuze via Bpost bezorgd, de gemiddelde leveringstijd bedraagt 7 werkdagen. Levering mogelijk onder voorbehoud van de beschikbare voorraad.

 

 

4. Herroepingsrecht en recht op terugzending

Conform de wet van 30 december 2013 inzake boek VI van het Wetboek Economisch recht "marktpraktijken en consumentenbescherming", heeft de klant het recht om binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, de verkoper op de hoogte te stellen dat hij wil verzaken aan zijn aankoop zonder dat hij daarvoor een schadevergoeding moet betalen, en zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven.

Hoe kan u dit recht uitoefenen?
U beschikt over 14 dagen om de bestelde artikelen thuis uit te proberen. Indien een artikel niet aan uw verwachtingen voldoet, kan u het naar ons terugsturen in zijn originele verpakking en met de naar boven ingevulde retourbon en dit binnen de 14 dagen volgend op de datum van ontvangst. Tijdens de herroepingstermijn vragen wij u het goed en de verpakking met zorg te behandelen en het artikel uitsluitend uit te pakken of te gebruiken wanneer nodig. Kleef de zelfklever die u bij uw pakje aantreft op uw verpakking en stuur het pakje terug naar een postkantoor. Laat uw ontvangstbewijs afstempelen door de Post en bewaar dit bewijs van terugzending zorgvuldig. Indien bovenstaande instructies opgevolgd werden, nemen wij de teruggestuurde artikelen zonder discussie en op onze kosten in ontvangst.
Gevolg van de annulering: indien u deze overeenkomst verbreekt, dan zijn wij genoodzaakt u desgevallend binnen een termijn van 14 dagen te tellen vanaf de dag waarop wij in kennis gesteld worden van de annulering van uw overeenkomst terug te betalen.

 

 

5. Aansprakelijkheid

Be4Fashion is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar contractuele verbintenissen, indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door haar fraude, opzettelijke of zware fout of haar bedrog. Voor overige fouten is Be4Fashion niet aansprakelijk. Be4Fashion kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden door verkeerd of onrechtmatig gebruik van een product door de klant. Ingeval Be4Fashion aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Be4Fashion steeds beperkt tot maximaal de faktuurwaarde van de bestelling van de klant.

 

 

6. Eigendomsvoorbehoud

Het product blijft eigendom van Be4Fashion tot op het ogenblik van de definitieve betaling.

 

 

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van Gent.

  • Betalen via overschrijving
  • Gratis retour in een Bpost leveringspunt